English Português čeština Deutsch Polszczyzna ελληνικά
Español Hrvatski jezik Français Magyar nyelv Latviešu valoda Eesti keel
Italiano Română Lietuvių kalba српски Slovenčina български език

Az EFPIA - PhRMA megbízta a World Health Advocacyt, hogy felmérést készítsen a páciensek klinikai vizsgálatok során feldolgozott adatainak jobb átláthatóságával kapcsolatos nézeteiről.  A felmérés azon program részét képezi, melynek során a nemzetközi gyógyszerkutatási ipar átfogó képet szeretne kapni az érintett személyek pácienseket közvetlenül érintő problémáiról.

A nyilvánosan elérhető adatokon végzett online kutatások alapján egy adatbázist hoztunk létre az Európa-szerte működő páciens szervezetekről.  A mai napig körülbelül 200 páciens szervezet válaszolt az anonim felmérésre.   Ennek eredményeit velük is megosztottuk. A véleményeiket a fentiekben publikáltuk.