English Português čeština Deutsch Polszczyzna ελληνικά
Español Hrvatski jezik Français Magyar nyelv Latviešu valoda Eesti keel
Italiano Română Lietuvių kalba српски Slovenčina български език

World Health Advocacy a fost desemnată de către EFPIA - PhRMA să desfăşoare un sondaj al punctelor de vedere ale reprezentanţilor pacienţilor privind transparenţa mărită a datelor folosite în testele clinice.  Aceasta face parte din eforturile în derulare pentru a asigura că cercetarea în industria farmaceutică globală are o privire cuprinzătoare asupra opiniilor reprezentanţilor privind o problemă care afectează direct pacienţii.

A fost construită o bază de date a organizaţiilor pacienților din toată Europa folosind căutările online ale informaţiilor disponibile public.  Până acum circa 200  de organizaţii ale pacienţilor au răspuns la sondajul anonimizat.   Am partajat cu ei aceste rezultate. Opiniile lor sunt publicate mai sus.