English Português čeština Deutsch Polszczyzna ελληνικά
Español Hrvatski jezik Français Magyar nyelv Latviešu valoda Eesti keel
Italiano Română Lietuvių kalba српски Slovenčina български език

EFPIA - PhRMA povjerila je World Health Advocacy provedbu ankete među bolesnicima - ispitanicima o povećanoj transparentnosti podataka korištenih u kliničkim ispitivanjima.  To je dio kontinuiranih nastojanja na osiguranju da globalna famaceutska istraživačka industrija dobije široki uvid u stajališta sudionika o pitanjima koja se izravno tiču bolesnika.

Pretragom javno dostupnih internetskih podataka izrađena je baza podataka o udrugama pacijenata diljem Europe.  Do danas je na anonimnu anketu odgovorilo oko 200 pacijentskih udruga. Ove rezultate podijelili smo s njima. Njihova mišljenja objavljujemo gore.