English Português čeština Deutsch Polszczyzna ελληνικά
Español Hrvatski jezik Français Magyar nyelv Latviešu valoda Eesti keel
Italiano Română Lietuvių kalba српски Slovenčina български език

Pasaulio sveikatos organizacija EFPIA-PhRMA užsakė atlikti suinteresuotų šalių pacientų apklausą apie duomenų, naudojamų klinikiniuose bandymuose, skaidrumą. Tai dalis vykdomų pastangų siekiant užtikrinti, kad pasaulinė farmacinių tyrimų pramonė susidarytų nuomonę apie išsamų suinteresuotų šalių vaizdą klausimu, tiesiogiai susijusiu su pacientais.

Naudojant internetu viešai prieinamą informaciją, pacientų organizacijos visoje Europoje sudarė duomenų bazę. Šiuo metu į anoniminę apklausą atsiliepė apie 200 pacientų organizacijų. Mes pasidalinome šiais rezultatais su jais. Jų nuomonė skelbiama aukščiau.