English Português čeština Deutsch Polszczyzna ελληνικά
Español Hrvatski jezik Français Magyar nyelv Latviešu valoda Eesti keel
Italiano Română Lietuvių kalba српски Slovenčina български език

EFPIA – PhRMA tellis Maailma Tervise Eestkoste'lt (World Health Advocacy) uuringu, mille käigus selgitati välja patsientidest huvigruppide arvamus kliinilistes uuringutes kasutatavate andmete suurenenud läbipaistvuse kohta. See on osa käimasolevast jõupingutusest, millega ülemaailmne farmatseutiliste uuringute tööstus üritab tagada põhjaliku ülevaate huvigruppide seisukohtadest nendel teemadel, mis otseselt mõjutavad patsiente.

Loodud on andmekogu kogu Euroopa patsientide organisatsioonidest, kasutades avalikkusele kättesaadavat online informatsiooni. Praeguseks on umbes 200 patsientide organisatsiooni vastanud anonüümsele uuringule. Avaldades eespool nende seisukohad, jagame nendega vastavaid uuringutulemusi.