English Português čeština Deutsch Polszczyzna ελληνικά
Español Hrvatski jezik Français Magyar nyelv Latviešu valoda Eesti keel
Italiano Română Lietuvių kalba српски Slovenčina български език

Pasaules Veselības Advokatūrai EFPIA – PhRMA noteica veikt ieintersēto pacientu aptauju par viņu viedokli par klīniskajos pētījumos izmantoto datu pieaugošo caurspīdīgumu. Tā ir daļa no pastāvīgiem vispasaule farmaceitiskās izpētes industrijas centieniem iegūt visaptverošu ieinteresēto pušu pārskatu par jautājumu, kas vistiešākajā veidā skar pacientus.

Visā Eiropā, izmantojot tiešsaistes meklējumus par publiski pieejamo informāciju, tika izveidota pacientu organizāciju databāze. Uz šo brīdi mums ir atsaukušās kādas 200 pacientu organizācijas, lai aizpildītu anonīmu aptauju. Mēs esam tām darījuši zināmus šos rezultātus. Viņu viedokļi ir publicēti augstāk.